Foreningen ”Magt, Borg og Landskab” støtter den tværvidenskabelige forskning og formidling om borgene i middelalderens og renæssancens Danmark. Målet er at fremme en fælles forskningsindsats for at øge vores viden om samspillet mellem magt, borg og landskab. Der fokuseres på tidsperioden fra ca. 1000 til Enevælden 1660, og geografisk omfattes hele det middelalderlige Danmark, dvs. tillige de gamle danske områder Skåne, Halland og Blekinge, samt Slesvig-Holsten. Foreningen ønsker at skabe nye muligheder for et øget samarbejde mellem forskellige institutioner, museer og enkeltpersoner med henblik på fælles projekter indenfor forskning og formidling.

Foreningens formål skal udmøntes i følgende aktiviteter:

  • Fremme forskningssamarbejdet mellem forskningsinstitutioner og museer
  • Fremme internationale kontakter og samarbejder bl.a. gennem afholdelse af symposier etc.
  • Fremme forståelsen og interessen for borgforskningen i offentligheden
  • Yde støtte til gennemførelse af projekter indenfor forskning og formidling
  • Afholdelse af foreningens årlige generalforsamling (i forbindelse med Borgforskerforum)
  • Afholdelse af det årlige Borgforskerforum
  • Oprettelse og drift af foreningens hjemmeside borgforskning.org (denne)

Vedtægter

Medlemsskab af Foreningen

Medlemsskab af foreningen koster årligt (2017):

300 dkr pr. person (350 skr)

1000 dkr pr. institution (1150 skr)

Medlemsskabet giver direkte adgang til generalforsamling og Borgforskerforum

Indmeldelse sker ved henvendelse til sekretariatet samt ved

indbetaling af et af ovenstående beløb til sekretariatet, Museum Lolland-Falster:

reg. nr.  2205, kontonr. 6750003654 (Nordea)

Ved indbetaling oplyses navn (ved indmeldelse af institution, oplys inst.´s navn) og angiv venligst “MBL”.