Bestyrelsen

Formand
Claus Frederik Sørensen

Afdelingsleder / Museumsinspektør, Landskab & Arkæologi / Vikingemuseet Ladby, Østfyns Museer –  har borge og voldsteder, samspillet mellem borg og by samt krigskunst, våben og rustninger som hovedforskningsområder.

Næstformand
Lars Meldgaard Sass Jensen
Middelalderarkæolog og ph.d.-studerende i Middelalder- og Renæssancearkæolog ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, med projektet “Politisk centralsted og statusmarkør: Vordingborg. Et studium af den danske Krones magtpolitik og profilering ca. 1100-1450″.
Har arbejdet med borge gennem mange år og deltaget i forskningsudgravninger på bl.a. Vordingborg, Silkeborg Slot og Nørre Vosborg.

Kasserer (sekretariatet)

Webredaktør (sekretariatet)

Vivian Etting
Historiker, museumsinspektør, seniorforsker på Nationalmuseet.
Har som historiker arbejdet med borge gennem mange år og deltaget i udgravninger på Gurre, Kelstrup, Kalø, Gl. Brattingsborg, Vesborg, Bisgård og Hjortholm.

Dorthe Wille-Jørgensen
Arkæolog.
Har gennem mange år arbejdet med og gravet på borgen i Vordingborg.

Jesper Hjermind
Middelalderarkæolog og museumsinspektør på Viborg Museum.

Leif Plith Lauritsen
Middelalderarkæolog og museumsinspektør på Museum Lolland-Falster.
Har bl.a. gravet på Ærkebispegården (borgen) i Trondheim, Københavns befæstning (Jamers Tårn) og på Refshaleborg i Maribosøerne, Trygge Slot m.f.

Martin Borring Olsen
Middelalderarkæolog og museumsleder på Kalundborg Museum.
Har særligt fokus på vikingetidens fæstningsanlæg, dansk borgbyggeri og korstogsbevægelse i Østersøområdet i 1100-1200-tallet.

Rainer Atzbach
Lektor ved Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet. Underviser i borge og befæstninger.
Medvirkede til opbygningen af udstillingen “Burg und Herrschaft” på Det Tyske Historiske Museum i Berlin og udstillingen “Burg Höfe” på Universitetsmuseum Marburg, Tyskland. Se personlig hjemmeside for yderligere informationer.

Martin Hansson
Docent, universitetslektor Historisk arkeologi, Institutionen för arkeologi och antikens historia.

 

Sekretariat:
Museum Lolland-Falster, Frisegade 40, Nykøbing F.

mbl@museumlollandfalster.dk